ÚVODNÍ

 Vítáme Vás na stránkách turistického pochodu

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33


HISTORIE: Mnohaletá tradice Teplicko-adršpašské třiatřicítky začala v roce 1977, kdy konkrétně 3.9.1977 proběhl její první ročník. Hned na poprvé přišlo 216 turistů. Od samého začátku byly plánovány dvě trasy. Dlouhá třiatřicítka a krátká šestnáctka. Jubilejní desátý ročník v roce 1986 navíc mimořádně přinesl i padesátikilometrovou trasu. 16. ročník turistického pochodu se šel 5. září 1992 a pak nastala dlouhá odmlka. Na turistickou tradici navázal až po 14 letech obnovením pochodu jeho 17. ročník, který se šel posledního září 2006. Aktálně od roku 2010 pochod pořádá Spolek Radost z.s.

AKTUALITY LETOŠNÍHO ROČNÍKU

TERMÍN a MÍSTO:

sobota 18.9.2021, koupaliště Teplice nad Metují

Start pochodu je průběžný od 7:00 do 10:00 hodin


TRASY:

Pěší trasy: TA 50 km, TA33 km, TA25 km, TA16 km, TA6 km a TA4 (dětský pohádkový les)

Cyklo trasy: Cyklo 50 km a Cyklo 30 km.

 • na trasu pěší TA50 můžete odstartovat od 6:00 hod.
 • na trasu Dětský Pohádkový Les a TA6 můžete odstartovat od 8:30, kdy již na svých stanovištích až do 13:00 budou pro děti připraveny pohádkové soutěže.

Jednotlivé trasy jsou k dispozici k prohlédnutí zde: PROPOZICE


STARTOVNÉ:

 • 50 Kč v den startu.
 • 40 Kč při využití platby předem v rámci online přihlášek k pochoduUZAVŘENO 9.9.2021
 • ZDARMA děti do 12 let.

V ceně startovného:

 • vstupné v rámci pochodu do Teplicko-adršpašských skal zdarma. Cyklistické trasy nabízejí poznání nejbližším okolím Adršpašsko-teplických skal a regionu Broumovska a Policka.
 • malé občerstvení na cestu
 • propozice s popisem trasy + přehlednou mapou.
 • vyznačení trasy – na hlavních křižovatkách a nejasných či nových úsecích jsou trasyy značeny naším vlastním značením.
 • pamětní medaile a diplom
 • doprovodný program

DOPROVODNÝ PROGRAM:

V rámci doprovodného programu vystoupí:

 • CHVÍLE HRONOV – start od 11:00 hodin
 • SLAVEŇÁCI – start od 13:00 hodin
 • PETR SPÁLENÝ revival – start od 16:00 hodin
 • VIKTOR VANĚK – start od 18:00 hod.

Pro děti bude bude na koupališti k dispozici malování na obličej, skákací hrad, tvořivá dílna BOSORKA a další


ONLINE PŘIHLÁŠKY K POCHODU – UZAVŘENO 9.9.2021

Aktuálně je spuštěna online přihlášky k pochodu. Pokud chcete ušetřit čas s vyplňováním přihlášek na startu a nebo chcete zakoupit pamětní triko pochodu, můžete využít online přihlášek.

Výhody:

 • startovné – 40 Kč/osobu do 9. 9. 2021! (na startu 50 Kč)
 • triko – 200 Kč/kus do 15.8.2021! (na startu 300 Kč ve velmi omezeném množství)
 • pamětní medaile zdarma s termínem pochodu

Podmínkou je provedení bezhotovostní platby předem do data uzávěrky. Jinak registrace ani objednávka trik neplatí!!!


TRIKO POCHODU:

Cena letošního pochodového trika činí 200 Kč při objednání přes online přihlášky k pochodu do 15. 8. 2021. Trika máme připravena v pánské, dámské a dětské verzi. V den uzavírky musí být trika zaplacena (podrobnosti v online registraci) jinak trika nebudou zadána do výroby. Na startu omezený počet trik ve volném prodeji za cenu 300 Kč za triko.

UBYTOVÁNÍ:

Pro vzdálenější účastníky nabízíme možnost ubytování přímo ve vlastních stanech na koupališti nebo v okolních kempech a penzionech.


DOPRAVA A PARKOVÁNÍ


KORONAVIRUS

Aktuálně jsou v platnosti tato nařízení:

 • mimořádné opatření MZ z 26.8.2021 platné od 1.9.2021 (pravidla pro maloobchod a služby)
 • mimořádné opatření MZ z 30.6.2021 a jeho změna z 27.8.2021 platná od 31.8.2021 (pravidla pro ochranu dýchacích cest).

Tato nařízení platí obecně, nikoliv jen pro účely našeho pochodu.

Z mimořádného opatření MZ z 26.8.2021 platného od 1.9.2021 (pravidla pro maloobchod a služby) vyplývá, že akce se může konat do celkového počtu 2000 osob, ale za splnění, že všechny osoby (vyjma dětí do 6 let) musí splňovat jednu z níže uvedených podmínek:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví.

f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Pro splnění bodu e) budeme mít v prostoru prezentace možnosti zakoupit preventivní antigenní test.

Uvedené opatření zde nechceme nijak komentovat, radost nám nedělají, ale je na každém z vás, jak s opatřeními naložíte. Za organizátory však mohu konstatovat to, že všichni budeme výše uvedené opatření splňovat, to jest, že budeme všichni testováni či očkováni.

Z mimořádného opatření MZ z 30.6.2021 a jeho změna z 27.8.2021 platná od 31.8.2021 (pravidla pro ochranu dýchacích cest) vyplývají tato opatření – viz piktogram níže:

Rozestupy a nošení ochranných prostředků dýchacích cest na pochodu je dle zdravého rozumu, na koupališti však dle uvedeného nařízení by měla být podmínka splněna. Je to však na každém z vás a na vaši osobní zodpovědnosti. Nemáme pravomoc vás jakkoliv nutit k dodržování podmínek.

Pokud dojde do termínu konání akce k nějakým změnám, budeme vás zde dále informovat.


ZÁVĚREM

Pokud máte chuť strávit příjemné chvíle v krásném prostředí Adršpašsko-teplických skal, nenecháte se otrávit koronavirovými opatřeními, neváhejte a přijďte se přihlásit ke startu Teplicko-adršpašské 33.

Těšíme se na shledanou 18.9.2021 na startu 32. ročníku Teplicko-adršpašské 33

Organizační výbor TA33

Máte jakýkoliv dotaz, nebo připomínku? Nebojte se nám napsat na info@ta33.cz

FACEBOOKOVÉ STRÁNKY POCHODU

Nejnovější příspěvky