PRAVIDLA POCHODU


Přihlásit se lze:
a) předem elektronicky zaregistrováním na příslušné trase (dále „internetová registrace“)
b) nebo klasicky v den startu (dále „klasická registrace“)

Internetová registrace bude spuštěna 15. 7. v 20:00 a potrvá do 15. 8. 20:00 hod. s možností objednávky trička, dále od 15. 8. 20:01 hod. do 6. 9. 20:00 hod bez možnosti si objednat tričko.

V případě internetové registrace – viz obchodní podmínky – obdrží účastník potvrzující e-mail s údaji potřebnými pro prezentaci pochodu. Po předložení potvrzujícího e-mailu obdržíte objednané startovné (propozice pochodu, pamětní placku(y) pochodu, drobnou sladkost(i), případně objednané triko(a).

V případě klasické prezentace po předložení vyplněné přihlášky a zaplacení startovného obdrží účastník startovné (propozice pochodu, drobnou sladkost, pamětní placku)

Registrovaní účastníci uvedení na jedné internetové registraci musí odstartovat společně.

Prezentace pochodu je v době 7-10 hodin. Pro účastníky na 50km trase bude prezentace zajištěna již od 6ti hodin.

Program na dětském pohádkovém lese (DPL) je v čase 8:30 až 12:30 hodin

Cena startovného činí:
a) Internetová registrace

  • Dětské trasy (TA4 + TA6) 25 Kč za osobu
  • Ostatní trasy 45 Kč za osobu

b) klasická registrace

  • Dětský trasy (TA4 + TA6) 25 Kč za osobu
  • Ostatní trasy 75 Kč za osobu

Cena pochodového trika činí:
a) Internetová registrace – 245 Kč za osobu
b) Klasická prezentace – 330 Kč za osobu (pouze pár trik navíc – pro nikoho nedržíme, kdo dřív přijde, ten může v triku odejít)

V ceně startovného je zdarma:

  • vstup v rámci trasy pochodu na placené turistické okruhy v teplických a adršpašských skalách.
  • doprovodný program pochodu.

Slevy na startovném nejsou možné.

S ohledem na ochranu přírody a krajiny je pochod plánován na 2000 účastníků. Pochodu je možno se účastnit i bez internetové registrace. Přednost mají předem přihlášení pomocí internetové registrace. V případě překonání maximálního počtu plánovaných účastníků nemusí účastník na klasické prezentaci obdržet veškeré propriety (propozice, diplom apod.)

Každý účastník se účastní na vlastní nebezpečí. Toto potvrzuje uzavřením kupní smlouvy – viz obchodní podmínky.

Ze zaplaceného vstupného ani z účasti na pochodu nevyplývá účastníkovi pochodu žádné pojištění.

Dopravu a ubytování před a po pochodu, ani přepravu zavazadel pořadatel nezajišťuje. K ubytování lze využít areál koupaliště po předchozí domluvě.

Skutečná délka tras nemusí odpovídat délce plynoucí z názvu trasy.


Povinnosti účastníka

Dodržovat veškerá Pravidla pochodu, Pravidla pohybu v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, a dbát pokynů pořadatelů a provozovatelů turistických okruhů v teplických a adršpašských skalách.

V případě pohybu na placeném okruhu v teplických a adršpašských skalách se na vyzvání pracovníka okruhu prokázat propozicemi pochodu.


Doprava a parkování

Parkování vozidel účastníků je na předem vymezených místech – viz plánek parkování.

V ceně startovného nejsou případné poplatky za parkování.

Každý účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.

Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé parkováním vozidel účastníků ani za bezpečnost provozu z parkování plynoucí.